Připravujeme pro Vás zcela nové stránky.

Již brzy Vás seznámíme s našimi nejnovějšími projekty

z oblasti Telemedicíny a Asistivních technologií.