Připravujeme pro Vás zcela nové stránky.
Již brzy Vás seznámíme s našimi nejnovějšími projekty
z oblasti Telemedicíny a Asistivních technologií.